VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Anna Švehlová

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA pro dospělé

1998 ukončení studia na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze

2012 Atestace Všeobecné praktické lékařství 

2013 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe

2014 Kurz Základy pracovního lékařství

2018 Akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství

Držitel diplomu Celoživotního vzdělávání

Praxe - OLÚ onkologie a pneumologie na Pleši

Kardiologická klinika FN Motol Praha

PL MUDr. Marta Hotová, Praha 

PL MUDr. Michal Bureš, Beroun

PL MUDr. Petr Kos, Osová Bítýška