CENÍK

Ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 467/92Sb., platí tento sazebník výkonů nehrazených pojišťovnou, tj. zdravotní péče poskytována pacientovi lékařem za přímou finanční úhradu:

.

Lékařské vyšetření na žádost pacienta nebo jiné osoby bez zdravotní indikace jako předoperační vyšetření na zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění, náročná vstupní prohlídka na úrovni preventivní prohlídky, preventivní vyšetření častější než 1 x za dva roky 2 nebo jiné vyšetření na úrovni komplexní prohlídky.

500 Kč

Vstupní zaměstnanecká prohlídka běžného typu bez pomocných vyšetření, výstupní prohlídka.

500 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (potravinářský).

300 Kč

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu i jeho prodloužení.

500 Kč

Vystavení svářečského průkazu, průkazu pro jeřábníky, práce ve výškách, pravidelné prodlužování těchto průkazů.

300 Kč

Vyšetření žadatele o řidičské oprávnění, rozšíření platnosti.

400 Kč

Ověření zdravotní způsobilosti řidičů z povolání

500 Kč

Ověření zdravotní způsobilosti řidičů důchodců v 65,68 letech a po 70 roku každé dva.

250 Kč

Vypsání žádosti do Domova pro seniory.

300 Kč

Posouzení zdravotního stavu uchazeče o práci pro Úřad práce.

200 Kč

Vyšetření a odběr krve nebo moči na zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky pro policii.

300 Kč

Výpis pro školu.

200 Kč

Vypsání pojistky.

300 Kč

Aplikace očkovací látky.

150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace.

200 Kč

Test na okultní krvácení na žádost pacienta.

300 Kč