CENÍK

Ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 467/92Sb., platí tento sazebník výkonů nehrazených pojišťovnou, tj. zdravotní péče poskytována pacientovi lékařem za přímou finanční úhradu:

.

Lékařské vyšetření na žádost pacienta nebo jiné osoby bez zdravotní indikace jako předoperační vyšetření na zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění, náročná vstupní prohlídka na úrovni preventivní prohlídky, preventivní vyšetření častější než 1 x za dva roky 2 nebo jiné vyšetření na úrovni komplexní prohlídky.

800 Kč

Vstupní zaměstnanecká prohlídka běžného typu bez pomocných vyšetření, výstupní prohlídka.

600 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (potravinářský)

400 Kč

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu i jeho prodloužení

600 Kč

Vystavení svářečského průkazu, průkazu pro jeřábníky, práce ve výškách, pravidelné prodlužování těchto průkazů.

400 Kč

Vyšetření žadatele o řidičské oprávnění, rozšíření platnosti.

500 Kč

Ověření zdravotní způsobilosti řidičů z povolání

600 Kč

Ověření zdravotní způsobilosti řidičů důchodců nad 65 let

400 Kč

Vypsání žádosti do Domova pro seniory

300 Kč

Posouzení zdravotního stavu uchazeče o práci pro Úřad práce

300 Kč

Vyšetření a odběr krve nebo moči na zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky pro policii.

300 Kč

Výpis pro školu

200 Kč

Vypsání pojistky pro komerční pojištovnu

400 Kč

Aplikace očkovací látky

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Test na okultní krvácení na žádost pacienta

300 Kč

Ceník platný od 1.9.2022