ROUŠKY!!

09.07.2020
Prosíme pacienty, aby si nadále zakrývali ústa a nos! Ve zdravotnických zařízeních je tato povinnost nadále v platnosti. Děkuji